TŁUMACZENIA I KOREKTY


FastForward oferuje tłumaczenia pisemne zwykłe (niepoświadczone) i korekty tekstów z różnych dziedzin.

 

TŁUMACZENIA PISEMNE NIEPOŚWIADCZONE

Podstawą rozliczenia jest tzw. strona rozliczeniowa równa 1800 znaków ze spacjami. Cena tłumaczenia zależy od wielu czynników:
– objętości – przy dłuższych tekstach (powyżej 20 stron rozliczeniowych) możliwe są rabaty,
– rodzaju tłumaczonego tekstu – teksty technicze czy specjalistyczne podlegają innej wycenie niż teksty ogólne,
– rodzaju pliku źródłowego – pliki tekstowe są wyceniane inaczej niż, na przykład zdjęcia czy skany,
– oczekiwanego terminu realizacji.

Wszystkie teksty podlegają indywidualnej wycenie po ich przesłaniu na adres kontakt@fast-forward.pl lub przy użyciu poniższego formularza.

 

KOREKTA / PROOFREADING

Korekta tekstów w języku angielskim obejmuje sprawdzenie poprawności językowej i stylistycznej oraz zrozumiałości dla docelowych odbiorców tekstu. Podstawą rozliczenia tej usługi jest 1 godzina zegarowa. Innymi słowy, im wyższa jakość tekstu, tym mniejszy koszt jego korekty. W rezultacie ostateczne cena korekty uzależniona jest od
– objętości – przy dłuższych tekstach (powyżej 20 stron rozliczeniowych) możliwe są rabaty,
– rodzaju tekstu – teksty technicze czy specjalistyczne są wyceniane inaczej niż teksty codziennne,
– rodzaju pliku źródłowego – pliki tekstowe są wyceniane inaczej niż na przykład zdjęcia czy skany,
– oczekiwanego terminu realizacji.

Wszystkie teksty podlegają indywidualnej wycenie po ich przesłaniu na adres kontakt@fast-forward.pl lub przy użyciu poniższego formularza.